ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC 
ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH HÀNH VI (DISC) TRONG QUẢN LÝ CON NGƯỜI
(Khóa học có bản quyền của Extended DISC Hoa Kỳ)


Đối tượng tham dự: Lãnh đạo, Quản lý, Bộ phận nhân sự
Thời gian: 08h30 - 17h00 - Thứ 7, 23/01/2021

Địa điểm: Lotus Saigon (120 Cách Mạng Tháng Tám, P.7, Q.3, HCM)


ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA KHÓA HỌC
  • Chương trình có bản quyền của Extended DISC Hoa Kỳ
  • Cơ hội được miễn phí bài test DISC Quốc Tế - 18 trang (799.000)
  • Hiểu & ứng dụng tư duy 7 Đúng trong quản trị con người hiệu quả dựa trên nền tảng DISC
Khóa học rất cần thiết cho các Lãnh đạo, Quản lý và đội ngũ nhân sự. Rất mong được chào đón Anh/Chị tham gia khóa học

Trân trọng